Nieuwsbrief Senaat nr. 15

15/03/2016Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Informatieverslagen

Kinderarmoede

Het informatieverslag over kinderarmoede van de Commissie Transversale aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden werd in de plenumvergadering aangenomen op 26 februari 2016.

De aanbevelingen zijn gedeeltelijk ingegeven door de hoorzittingen met organisaties die strijden tegen kinderarmoede. De meest opvallende aanbeveling is de verlaging van de leerplicht tot drie jaar. Andere aanbevelingen reiken concrete suggesties aan voor verschillende knelpunten. Hoe kan gezonde voeding op school worden bevorderd? Hoe kan de werkloosheidsval worden weggewerkt? Op welke manier kan men socioculturele gettovorming tegengaan? Welke technieken zijn er om de eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijker te maken?

Tekst, hoorzittingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Overlegd vervoersplan

Openbaar vervoer is essentieel voor de mobiliteit. Om nieuwe gebruikers aan te trekken moet het performanter, stipter en betrouwbaarder worden. Overstappen op een ander vervoersmiddel moet vlotter kunnen verlopen en is nog al te vaak een hele klus. Een geïntegreerd vervoersplan is een economische must, maar biedt ook voordelen voor de reizigers.

De huidige overlegmechanismen tussen de federale staat en de gewesten werken niet naar behoren. Daarom bereidt de Commissie Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden een informatieverslag voor over meer samenwerking.

Hoorzittingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Medeouderschap

De wettelijke afstammingsregels werden nog niet aangepast voor homokoppels. Bovendien is er geen wettelijke basis voor het draagmoederschap.

De Senaat nam het informatieverslag van de Commissie Institutionele aangelegenheden aan. Het verslag telt geen aanbevelingen, maar stelt voor wetgevend op te treden over het draagmoederschap.

Tekst, hoorzittingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Klimaatinspanning

Binnenkort start de Senaat met de opstelling van een informatieverslag over de verdeling van de klimaatinspanning over de federale staat en de gewesten. Dit werd beslist in de plenumvergadering van 11 december 2015. Het verslag wordt opgesteld door de Commissie Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden.


Mobile Health

Ondertussen werd besloten dat de Commissie Transversale aangelegenheden – Gemeenschapsbevoegdheden een nieuw informatieverslag opstellen over Mobile Health.


Radicalisme

De Bijzondere commissie Radicalisme werd op 24 april 2015 opgericht en in haar opdracht verlengd op 13 oktober 2015. De commissie maakt de inventaris van de initiatieven van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten inzake preventie van gewelddadige radicalisering. Ze evalueert hun aanpak in het belang van de veiligheid.


Wetgeving

De Commissie Institutionele aangelegenheden behandelt een resolutievoorstel waarin wordt gepleit voor een actief pluralisme bij het dragen van religieuze tekens door ambtenaren in hun publieke werking. De commissie heeft hiertoe al meerdere experten gehoord.

De commissie bespreekt eveneens een resolutievoorstel over de bescherming van staatlozen.


Parlementaire diplomatie

De senatoren zijn internationaal actief. Niet strikt gebonden door de houding van de regering beschikken zij in het raam van de parlementaire diplomatie over een grote vrijheid van spreken.

In de InterParlementaire Unie (IPU) zit senator Philippe Mahoux de Twaalf Plus-groep voor. Senator Alain Destexhe is er rapporteur van de commissie Duurzame ontwikkeling, financiën en handel. Hij heeft ook een resolutievoorstel ingediend voor de vrijwaring van het materiële en immateriële culturele erfgoed van de mensheid.

Op 2 december 2015 heeft Senaatsvoorzitster Christine Defraigne de Viëtnamese premier Nguyen Tan Dzung ontvangen.

Terreurbestrijding was het onderwerp van de commissie Politieke vraagstukken en Democratie van de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa die op 7 december 2015 in de Senaat vergaderde.

De strijd tegen het radicalisme kwam aan bod in het Beneluxparlement op 15 januari 2016. Het Beneluxparlement debatteerde in de Senaat met justitieminister Koen Geens en zijn Luxemburgse collega Félix Braz.

Op 8 maart 2016 bezocht de Duitse president Joachim Gauck de Kamer en de Senaat.


In het hart van de samenleving

Bij de herdenking van Wapenstilstand op 11 november 2015 kregen heel wat jongeren de kans om getuigen van de Tweede wereldoorlog te ontmoeten.

Het Koningsfeest op 15 november 2015 in het Federale parlement stond in het teken van de verdraagzaamheid. De plechtigheid bracht vertegenwoordigers van het middenveld naar het Federale parlement.

Het JeugdparlementJeunesse kwam van 8 tot 12 februari 2016 bijeen. Tijdens dit evenement maken jongeren tussen 18 en 25 jaar zich tijdens een rollenspel vertrouwd met de werking van de democratie. Dit jaar kwamen het stakingsrecht, de directe democratie, de anonieme bevallingen en de digitale staatshervorming aan bod.

De jaarlijkse Odissea-prijs ter waarde van 8.000 euro werd op 16 februari 2016 voor zijn eindwerk over ruimtevaart toegekend aan Wim De Munter (Lier). De andere laureaten waren Harald Koninckx (Tremelo) en Dimitri Linden (Heusden-Zolder).


Colloquia

Tijdens het colloquium over participatieve democratie van 22 september 2015 werd onder meer nagedacht over een assemblee samengesteld door lottrekking. Onder de vele experten waren David Van Reybrouck, Min Reuchamps, Herwig Reynaert en Pierre Verjans.

Verslag, foto's en videoclips.


Het colloquium over de neutraliteit van de Grondwet vond plaats op 23 februari 2016. Programma - Foto's


Uw Huis

Elk jaar bezoeken ruim 30.000 burgers het Federale parlement.

Ook u kan aansluiten bij een bezoekersgroep. Geef daartoe een belletje aan Léon Tombal bij de Protocoldienst van de Senaat (Natieplein 1, 1009 Brussel, tel. 02/501.73.55, fax 02/501.74.14, lt@senate.be).

 

© Senaat.be - foto's © Kevin Oeyen

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?