S. 6-40 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen
Philippe Mahoux    Patrick Prévot   

motie van het Parlement
staatloze
UNHCR

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-40/1 6-40/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2014
6-40/2 6-40/2 (PDF) Amendementen 4/3/2016
6-40/3 6-40/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2014   Indiening
Herindiening 5-2044.
Doc. 6-40/1 6-40/1 (PDF)
7/11/2014   Inoverwegingneming
7/11/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/4/2016   Inschrijving op agenda
22/4/2016   Algemene bespreking
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/11/2014   Verzending naar commissie
22/6/2015   Inschrijving op agenda
22/6/2015   Niet behandeld
5/10/2015   Inschrijving op agenda
5/10/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
5/10/2015   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
5/10/2015   Bespreking
20/11/2015   Inschrijving op agenda
20/11/2015   Hoorzitting met mevrouw Michelle Alexandre, adviseur bij de Dienst Vreemdelingenzaken
20/11/2015   Hoorzitting met mevrouw Christelle Chiurulli, advocate
20/11/2015   Gedachtewisseling
4/1/2016   Inschrijving op agenda
4/1/2016   Regeling der werkzaamheden
18/1/2016   Inschrijving op agenda
18/1/2016   Hoorzitting met de heer Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
18/1/2016   Gedachtewisseling
22/1/2016   Inschrijving op agenda
22/1/2016   Hoorzitting met mevrouw Véronique de Ryckere, Regional legal officer, Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR)
22/1/2016   Hoorzitting met de heer Koen Dewulf, adjunct van de directeur, Myria (Federaal Migratiecentrum)
22/1/2016   Hoorzitting met de dames Marguerite Crasson en Dominique Felten, rechters in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
22/1/2016   Gedachtewisseling
1/2/2016   Inschrijving op agenda
1/2/2016   Bespreking
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Bespreking
7/3/2016   Stemming over het geheel: verworpen (+5/-7/o0)
7/3/2016   Verwerping
21/3/2016   Inschrijving op agenda
21/3/2016   Lezing van het verslag
21/3/2016   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen)
22/4/2016   Verwerping
Aanneming van de conclusies van de commissie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 22/4/2016
[S1] Behandeling door Senaat
Gestemd 22/4/2016
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verworpen 5/10/2015, 20/11/2015, 4/1/2016, 18/1/2016, 22/1/2016, 1/2/2016, 7/3/2016, 21/3/2016

Kruispuntbank van de wetgeving