Nieuwsbrief Senaat nr. 3

10 juni 2011

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Wetgeving

Aanwezigheid advocaat bij eerste verhoor

De Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de uitoefening regelt van het recht op bijstand door een advocaat dat verdachten hebben bij het eerste verhoor. Dat voorstel komt tegemoet aan het belangrijke Salduz-arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens van eind 2008 en dat vervolgens herhaaldelijk werd bevestigd. In de toekomst wordt de verdachte beknopt ingelicht over de feiten waarover hij zal worden verhoord. Er wordt hem gezegd dat hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen. Nadat hij zijn identiteit heeft bekendgemaakt, kan hij een verklaring afleggen, antwoorden op de gestelde vragen of zwijgen. Hij wordt ook ingelicht over zijn recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen advocaat, vóór zijn eerste verhoor, indien de feiten kunnen leiden tot aanhouding. De parlementaire procedure wordt verdergezet in de Kamer.

Gerechtelijke vereffening-verdeling eenvoudiger en sneller

De Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen voor de hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling. Het ontwerp versnelt de gerechtelijke en notariële procedure, verbetert de voorzienbaarheid ervan en bevordert akkoorden tussen partijen in elk stadium van de procedure. Dankzij dit ontwerp kan de notaris-vereffenaar de touwtjes in handen nemen, wanneer de partijen niet zelf in actie komen.
De aangenomen tekst werd overgezonden aan de Kamer.

Betere controle op esthetische ingrepen

Binnenkort wordt reclame voor esthetische chirurgie verboden. De Senaat heeft een wetsvoorstel in die zin aangenomen. Alleen persoonlijke informatie is nog toegestaan, met andere woorden een minimum aan informatie over de uitgeoefende activiteiten.
De aangenomen tekst werd overgezonden aan de Kamer.

Versterkte strijd tegen mensenhandel

De burgemeester krijgt meer politiebevoegdheden in de strijd tegen netwerken van mensenhandel. Dat heeft de Senaat beslist met de goedkeuring van een wetsvoorstel in die zin. In de toekomst kunnen burgemeesters voor maximaal zes maanden een inrichting sluiten wanneer er ernstige aanwijzingen bestaan van mensenhandel of -smokkel. De aangenomen tekst werd overgezonden aan de Kamer.

België verlaat grijze zone van belastingparadijzen

De Senaat heeft ingestemd met verschillende internationale verdragen om dubbele belasting te vermijden en om ontwijking inzake inkomsten- en vermogensbelasting te voorkomen. België sluit zich daarmee volledig aan bij de OESO-normen inzake transparantie en gegevensuitwisseling. Die verdragen moeten nu nog door de Kamer worden aangenomen.

Resoluties en wetsvoorstellen

De regeringsvorming is nog niet afgerond. Dat heeft de senatoren niet belet honderden wetsvoorstellen en resolutievoorstellen in te dienen.


Wetsvoorstellen van de huidige legislatuur

Goedgekeurde resoluties sedert 2010


Evenementen

Uitreiking eretekens

Senaatsvoorzitter Danny Pieters heeft op 19 mei 2011 de eretekens uitgereikt voor de legislatuur 2007-2010.
Meer info

Herdenking einde Tweede wereldoorlog

Op 8 mei 2011 is in aanwezigheid van oudstrijders een herdenkingsceremonie gehouden ter gelegenheid van de 66ste verjaardag van de onvoorwaardelijke capitulatie van Nazi-Duitsland en het einde van de vijandigheden in Europa.

Odisseaprijs 2010

De Odisseaprijs 2010 werd uitgereikt aan Stijn van Autreve (UGent) en Stijn Lemmens (KU Leuven) voor hun onderzoek naar ruimteschroot. De jaarlijkse prijs, waaraan een beurs is verbonden van 8.000 euro, wordt toegekend aan één of meer laatstejaarsstudenten aan een universiteit of hogeschool, als beloning voor hun werk over ruimtevaart. De ceremonie werd luister bijgezet door de aanwezigheid van Dirk Frimout en Frank De Winne.

Conferentie van Parlementsvoorzitters

De Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie vond plaats in het Federaal parlement op 4 en 5 april 2011. Op de agenda stond de uitwerking van een mechanisme voor het parlementaire toezicht op het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Ook de controle op Europol en de inlichtingendiensten werd aangekaart. Er werd tenslotte een debat gevoerd over de coördinatie van het begrotingsbeleid van de E.U.-lidstaten en de gevolgen van de economische crisis.

Hulde aan 100 uitzonderlijke vrouwen

Ter gelegenheid van de 100ste viering van de Internationale Vrouwendag werd in aanwezigheid van Prinses Mathilde hulde gebracht aan honderd uitzonderlijke vrouwen uit sociaaleconomische, culturele, academische en politieke kringen en uit de media. Ze traden er op als pioniers voor meer gelijkwaardigheid.


Volledige chronologische lijst van de evenementen


© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?