Zoeken in de documenten

De parlementaire werkzaamheden van de Senaat geven jaarlijks aanleiding tot een paar duizend documenten van verschillende oorsprong.

De wetgevingsstukken bevatten de teksten van de wetsontwerpen, wetsvoorstellen, amendementen, voorstellen van resolutie, adviezen van de Raad van State...

De handelingen geven alle debatten in de plenaire vergaderingen in extenso weer.

Senatoren kunnen ook bondige schriftelijke vragen stellen aan een federaal minister of staatssecretaris. Deze vragen en de antwoorden daarop verschijnen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.


Op nummer

Op onderwerp

Het zaakregister biedt een thematisch overzicht van alles wat gedurende een zittingsperiode aan bod kwam in de Senaat. Voor het gekozen onderwerp, (i.e. een Eurovoc descriptor) krijgt u een lijst van alle documenten: wetgevingsstukken, tussenkomsten in plenaire of openbare commissievergaderingen en parlementaire vragen.

Op naam

Het auteursregister geeft een volledig beeld van het parlementaire werk van elke senator. Voor iedere senator wordt een overzicht geboden van zijn wetsvoorstellen, amendementen, commissieverslagen, parlementaire vragen en tussenkomsten in openbare vergaderingen. Ook de tussenkomsten van een minister en zijn antwoord op parlementaire vragen vindt u terug via het auteursregister.

Gecombineerd zoeken

U kan ook uw eigen overzichten samenstellen door te zoeken in de registers. Zo kan u verschillende parameters combineren (vb. publicatietype, auteur en onderwerp).

Zoeken in de tekst