Democratische Vernieuwing en Burgerschap

Maandag 7 februari 2022
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

  1. Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Fourat Ben Chikha en Steven Coenegrachts), nr. 7-284/1.
    Rapporteur: de heer Orry Van de Wauwer.
    Voortzetting van de bespreking.
    Stemmingen.


  2. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op zondag 6 februari verzonden.