Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 7 februari 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Het beleid inzake asiel en migratie.-
  Gedachtewisseling met mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;
  nr. 5-1364/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Over te zenden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen;
  nr. 53-2019/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 4. Vraag om uitleg nr. 5-1575 van de heer Gťrard Deprez aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie over "het oprichten van een aangepast gesloten centrum voor illegalen die gewelddadige feiten plegen" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-1688 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie over "de vluchtelingen in LibiŽ" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-1694 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie over "het acute tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-1732 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de veroordeling van BelgiŽ voor onmenselijke behandeling van asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-1833 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de acute tekorten voor opvang van asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).