S. 5-1364 Dossierfiche K. 53-1913

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Regering Y. Leterme II  

remigratie
verwijdering
migratiebeleid van de EU
buitenlandse staatsburger
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
illegale migratie
asielrecht
asielzoeker
verblijfsrecht
gedetineerde
politiek asiel
beroep in administratieve zaken
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1913/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/11/2011
5-1364/1 5-1364/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/11/2011
5-1364/2 5-1364/2 (PDF) Amendementen 7/2/2012
5-1364/3 5-1364/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2012
5-1364/4 5-1364/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/2/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2011   Splitsing
21/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1825/6
24/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 39-97
24/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+70/-39/o0)
Integraal verslag nr. 55, p. 120
Doc. K. 53-1913/1
24/11/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2011   Overzending Doc. 5-1364/1 5-1364/1 (PDF)
24/11/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/2/2012   Inschrijving op agenda
16/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-5/o6) Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
Doc. 5-1364/4 5-1364/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
7/2/2012   Inschrijving op agenda
7/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
7/2/2012   Bespreking
7/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o2)
7/2/2012   Aanneming zonder amendering
7/2/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1364/3 5-1364/3 (PDF)
16/2/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2012   Bekendmaking (20310-20311)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/2/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/2/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2012 30/3/2012, blz 20310-20311