- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Maandag 7 december 2020
vergadering om 14.30 uur - Zaal D

 1. De loonkloof tussen mannen en vrouwen, nr. 7-200/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Hoorzitting met:
  - Mevrouw Dominique Gavage, voorzitster Task Force Women & Sport en beheerder van het BOIC;
  - Mevrouw Lesia Radelicki, verantwoordelijk gender equality, Cabinet van Mevrouw Helena Dalli, European Equality Commissioner;
  - de heer Cédric Schmidtke, adviseur Eerste piljer en Structurele pensioenhervorming - Cabinet van Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie.


 2. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op zondag 6 december verzonden.