Justitie

Donderdag 3 april 2014
vergadering om 14.30 uur - Zaal B

Na terugzending door de plenaire vergadering
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (van de heer Jean-François Istasse);
nr. 5-2349/1.-
Rapporteur : de heer Bert Anciaux.
Bespreking.
Stemmingen.