S. 5-2349 Dossierfiche K. 53-3533

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's
Jean-François Istasse   

boekhouding
organisatie zonder winstoogmerk
raad van bestuur
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2349/1 5-2349/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/11/2013
5-2349/2 5-2349/2 (PDF) Amendementen 26/3/2014
5-2349/3 5-2349/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2349/4 5-2349/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/4/2014
K. 53-3533/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2349/5 5-2349/5 (PDF) Amendementen 3/4/2014
5-2349/6 5-2349/6 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 3/4/2014
5-2349/7 5-2349/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2013   Indiening Doc. 5-2349/1 5-2349/1 (PDF)
21/11/2013   Inoverwegingneming
21/11/2013   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Terugzending naar commissie: Justitie
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o15) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/11/2013   Verzending naar commissie
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Niet behandeld
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting door Jean-François Istasse
25/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Bespreking
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
2/4/2014   Aanneming na amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Terugzending naar commissie
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
3/4/2014   Aanneming na amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3533/1
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 25/3/2014, 26/3/2014, 2/4/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/4/2014 60 2/6/2014