- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 26 november 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-3866 van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de private bewaking tegen piraterij" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-3898 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het toenemende aantal inbraken" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-4002 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het college van gouverneurs" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-4008 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-4065 van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het prostitutiebeleid" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-4070 van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de recente tenlasteleggingen met betrekking tot de verkoop van Smith & Wesson-wapens" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-4077 van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het communicatiebeleid van hulp-en veiligheidsdiensten" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-4104 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-4105 van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-4106 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de politiebehandeling van slachtoffers van mensenhandel" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-4118 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de recente rellen in Houthalen" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-4121 van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-4126 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-4133 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-4134 van mevrouw Mieke Vogels aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de structurele voorwaarden om de deelname van ouderen aan de komende verkiezingen te verbeteren" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-4143 van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het Pay police-systeem" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-4153 van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het koninklijk besluit inzake de positieve actie" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-4164 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de hervorming van de brandweer" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-4179 van de heer Jan Roegiers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over "de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole" (Rgt., art. 72.3).

Om 11.15 uur :
  1. Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (van de heer Danny Pieters c.s.);
   nr. 5-1246/1.-
   Rapporteur : de heer Gérard Deprez.
  2. Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen (van de heer Karl Vanlouwe);
   nr. 5-1855/1.-
   Rapporteur : de heer Gérard Deprez.

  Hoorzitting met de heer Luc Beirens, Head of Belgian Federal Computer Crime Unit.
  Bespreking
  Stemmingen


 1. Vraag om uitleg nr. 5-4011 van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Turkse presidentiële verkiezingen van 2014 en de Brusselse gemeenten" (Rgt., art. 72.3).