Institutionele Aangelegenheden (gemeenschappelijke vergadering met het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden)

Maandag 25 april 2022
vergadering om 14 uur - Halfrond

 1. Jaarverslag van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens (2021-2022), nr. 7-322/1.
  Voorstelling door en gedachtewisseling met:
  - de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie;
  - de heer Philippe Wéry, hoofd van de dienst Rechten van de Mens, FOD Justitie;
  - mevrouw Isabelle Niedlispacher, agent van de regering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dienst Rechten van de Mens, FOD Justitie;
  - mevrouw Justine Lefebvre, co-agent van de regering, dienst Rechten van de Mens, FOD Justitie;
  - mevrouw Florence Saporosi, attachee;
  - mevrouw Katrien Bernard, attachee.


 2. Regeling van de werkzaamheden.

De Zoom-link wordt u op zondag 24 april verzonden.