S. 7-322 Dossierfiche K. 55-2753

Jaarverslag 2020 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

verslag over de werkzaamheden
Europees Hof voor de rechten van de mens
hoorzitting
strafgevangenis
strafstelsel
opname in psychiatrische kliniek
uitlevering
asielzoeker
strafrecht
gerechtelijke achterstand
epidemie
gezondheidsverzorging
jongere
jeugdcriminaliteit
vreemdelingenrecht
gedetineerde
rechtsvordering
scheiding der machten
Unia
tenuitvoerlegging van het vonnis
rechtsstaat
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-322/1 7-322/1 (PDF) Verslag van de commissie en van het adviescomité 25/4/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2022   Indiening
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/4/2022   Verzending naar commissie
25/4/2022   Inschrijving op agenda
25/4/2022   Hoorzitting - de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie; - de heer Philippe Wéry, hoofd van de dienst Rechten van de Mens, FOD Justitie; - mevrouw Isabelle Niedlispacher, agent van de regering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Me
25/4/2022   Gedachtewisseling
25/4/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Hélène Ryckmans, Michel De Maegd Doc. 7-322/1 7-322/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 25/4/2022