- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 25 maart 2014
vergadering om 11.30 uur - Zaal K

 1. Art. 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;
  nr. 53-3445/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


om 12.00 uur
 1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;
  nr. 5-2746/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen