S. 5-2746 Dossierfiche K. 53-3376

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Regering E. Di Rupo I  

politie
gemeentepolitie
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3376/1 Wetsontwerp 17/2/2014
K. 53-3376/2 Tekst verbeterd door de commissie 12/3/2014
K. 53-3376/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2746/1 5-2746/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/2014
5-2746/2 5-2746/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2014
5-2746/3 5-2746/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3376/1
20/2/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 187, p. 75-76
12/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd), zonder verslag Doc. K. 53-3376/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 118
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-0/o47)
Integraal verslag nr. 189, p. 152
Doc. K. 53-3376/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending Doc. 5-2746/1 5-2746/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o15) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2746/3 5-2746/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Lezing van het verslag
1/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/2015   Bekendmaking (11853)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/3/2014, 1/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 11/2/2015, blz 11853