Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 25 februari 2014
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (van de heer Guido De Padt);
  nr. 5-273/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Vanessa Matz
  Stemming


  1. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen);
   nr. 5-1264/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns);
   nr. 5-1330/1.-

  Lezing van het verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
  Stemming


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-2115/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen