Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 24 mei 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-362 van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "het coachingproject ten aanzien van uitgewezen gezinnen met kinderen" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-848 van de heer Gérard Deprez aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "de ontmoeting van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over het immigratieprobleem en de toestand in het Middellandse Zeegebied" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-916 van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "de terugnameakkoorden met Kosovo" (Rgt., art. 72.3).

 4. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (van de heer Guido De Padt en mevrouw Caroline Désir);
  nr. 5-941/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 5. Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (van mevrouw Vanessa Matz);
  nr. 5-365/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen