Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 22 maart 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal M

 1. Evocatieprocedure (einddatum : 07/04/2011)
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen;
  nr. 5-869/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


De leden worden verzocht de hun toegezonden stukken mee te brengen.
 1. Vraag om uitleg nr. 5-537 van de heer Richard Miller aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de vermoedens van malversaties bij de dienst luchtsteun van de federale politie" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-566 van de heer Huub Broers aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de beveiliging van handelszaken tegen brutaal geweld" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-588 van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het in werking stellen van het nummer 1733 in de provincie Luxemburg en het localiseren van urgentie-oproepen van een gsm" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-594 van mevrouw Marie Arena aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de grote fiscale fraude" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-601 van de heer Guido De Padt aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de bestrijding van autocriminaliteit" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-610 van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de aanpassing van het statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-617 van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het stijgend aantal stalbranden in ons land" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-656 van mevrouw Inge Faes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak" (Rgt., art. 72.3).

 9. Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (van de heer Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman);
  nr. 5-29/1.-
  Rapporteur : de heer Dirk Claes.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 10. Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (van mevrouw Cindy Franssen c.s.);
  nr. 5-215/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Inge Faes
  Stemming