S. 5-869 Dossierfiche K. 53-1208

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

inkomstenbelasting
vergoeding
verontreiniging door auto's
zetel
prestatiemeting
beleggingsmaatschappij
Fonds voor de Beroepsziekten
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
sociale bijdrage
strafprocedure
vervoersduur
verzekering
arbeidsongevallenverzekering
ondernemer
terugwerkende kracht van de wet
terrorisme
veiligheidsnorm
sportmanifestatie
landbouwquota
verjaring van de vordering
douanerechten
investering in het buitenland
rijbewijs
accijns
NAVO
bescherming van de consument
Europese Economische Ruimte
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
uitwisseling van informatie
gezondheid op het werk
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
kredietinstelling
reizigersvervoer
registratierecht
belastingfraude
grondbelasting
varend en vliegend personeel
akkoordprocedure
belastingovereenkomst
douaneschuld
verzekeringsovereenkomst
belastingaftrek
douaneformaliteit
Protocol van Kyoto
Kruispuntbank van Ondernemingen
makelaar
zetel van de instelling
strafrechtelijke procedure
onderneming
delegatie van bevoegdheid
verkoop
vermindering van gasemissie
vennootschapsbelasting
fiscale controle
opleidingsstage
vervroegd pensioen
voertuigenbelasting
terminologie
BTW
verzekeringsrecht
heffingen op vervoersinfrastructuur
slachtoffer
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
bankdeposito
proef
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
alimentatieplicht
onroerend eigendom
eerbiediging van het privť-leven
belastingaangifte
lokale belasting
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
elektronische overheid
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
beroep in het bankwezen
bankgeheim
veiligheid van het vervoer
openbare veiligheid
pachtcontract
klacht aan de Commissie
gedelegeerde wetgeving
begrotingsfonds
Fonds voor Arbeidsongevallen
verzekeringsmaatschappij
fusie van ondernemingen
beroep in administratieve zaken
splitsing van onderneming
schadeverzekering
aansprakelijkheid
administratieve sanctie
vennootschap
automobiel
bedrijfsovername
vervoer per spoor
strafvervolging
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
centrale bank
centralisatie van de informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1208/1 Wetsontwerp 11/2/2011
K. 53-1208/2 Amendementen ingediend in de commissie 22/2/2011
K. 53-1208/3 Amendementen ingediend in de commissie 22/2/2011
K. 53-1208/4 Amendementen ingediend in de commissie 23/2/2011
K. 53-1208/5 Amendementen ingediend in de commissie 1/3/2011
K. 53-1208/6 Amendementen ingediend in de commissie 2/3/2011
K. 53-1208/7 Amendementen ingediend in de commissie 2/3/2011
K. 53-1208/8 Verslag namens de commissie 2/3/2011
K. 53-1208/9 Tekst aangenomen door de commissies 10/3/2011
K. 53-1208/10 Verslag namens de commissie 11/3/2011
K. 53-1208/11 Verslag namens de commissie 14/3/2011
K. 53-1208/12 Verslag namens de commissie 14/3/2011
K. 53-1208/13 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 15/3/2011
K. 53-1208/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/3/2011
K. 53-1208/15 Verslag namens de commissie 17/3/2011
K. 53-1208/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2011
K. 53-1208/17 Erratum 17/3/2011
5-869/1 5-869/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2011
5-869/5 5-869/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2011
5-869/6 5-869/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2011
5-869/2 5-869/2 (PDF) Amendementen 23/3/2011
5-869/3 5-869/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2011
5-869/7 5-869/7 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 23/3/2011
5-869/4 5-869/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2011
5-869/8 5-869/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 25/3/2011
5-869/9 5-869/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 31/3/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/2/2011   Indiening Doc. K. 53-1208/1
10/3/2011   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-1208/9
15/3/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
16/3/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/3/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
16/3/2011   Verzending van een amendement naar commissie
Integraal verslag nr. 22, p. 1
16/3/2011   Verwerping amendement in commissie Doc. K. 53-1208/15
16/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 22, p. 2-92
17/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 23, p. 110-118
17/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-34/o26)
Integraal verslag nr. 23, p. 118-119
Doc. K. 53-1208/16
17/3/2011   Aanneming na amendering door commissie
24/2/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/8 5-82/8 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/3/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut, Elke Sleurs
15/3/2011   Bespreking
15/3/2011   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/3/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
16/3/2011   Inleidende uiteenzetting door Vincent Van Quickenborne,
minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
16/3/2011   Bespreking
16/3/2011   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
16/3/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/3/2011   Inschrijving op agenda
16/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, Francis Delpťrťe
16/3/2011   Bespreking
16/3/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/3/2011   Inschrijving op agenda
18/3/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-869/1 5-869/1 (PDF)
18/3/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/2011   Verzending naar commissie: Justitie
18/3/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-17 Hand. 5-17 (PDF)
24/3/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 5-869/8 5-869/8 (PDF)
24/3/2011   Inschrijving op agenda
31/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
31/3/2011   amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
31/3/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
31/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-15/o12) Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
Doc. 5-869/9 5-869/9 (PDF)
31/3/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/2011   Verzending naar commissie
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut, Elke Sleurs
22/3/2011   Bespreking
22/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/3/2011   Aanneming zonder amendering
22/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-869/6 5-869/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/3/2011   Verzending naar commissie
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, Francis Delpťrťe
22/3/2011   Hoorzitting met professor A. Masset, ULg
22/3/2011   Hoorzitting met de professoren A. Haelterman en R. Verstraete, KUL
22/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Inschrijving op agenda
23/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-8/o0)
23/3/2011   Aanneming zonder amendering
24/3/2011   Inschrijving op agenda
24/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-869/4 5-869/4 (PDF)
24/3/2011   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-869/7 5-869/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/3/2011   Verzending naar commissie
23/3/2011   Inschrijving op agenda
23/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
23/3/2011   Inleidende uiteenzetting door Bernard Clerfayt,
staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude
23/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Inleidende uiteenzetting door Bernard Clerfayt,
staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude
23/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Inleidende uiteenzetting door Etienne Schouppe,
staatssecretaris voor Mobiliteit
23/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o5)
23/3/2011   Aanneming zonder amendering
23/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-869/3 5-869/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/3/2011   Verzending naar commissie
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Durnez
22/3/2011   Bespreking
22/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
22/3/2011   Aanneming zonder amendering
22/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-869/5 5-869/5 (PDF)
31/3/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/4/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2011   Bekrachtiging en afkondiging
6/5/2011   Bekendmaking (26576-26594)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/3/2011, 17/3/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/3/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/3/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 16/3/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/3/2011, 31/3/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/3/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/3/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/3/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/3/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/3/2011, 24/3/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2011 5 23/3/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/3/2011 20 7/4/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2011 6/5/2011, blz 26576-26594