Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 22 februari 2011
vergadering om 10 uur - Zaal M

Om 10 uur :
  1. Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-428/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.
  2. Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-429/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.
  3. Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-430/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.
  4. Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beëindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-431/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.
  5. Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-434/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.
  6. Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-435/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.
  7. Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (van de heer Danny Pieters c.s.);
   nr. 5-512/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Lieve Maes, de heer Louis Siquet en de heer Gérard Deprez.

  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


Om 11 uur :
 1. Vraag om uitleg nr. 5-397 van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de gift van vijf wagens aan de brandweer van Zaventem" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-398 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over "onderzoeken naar corruptie bij de politiediensten" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-413 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gebruik van geweld tijdens het optreden van de politie in het kader van het No border camp" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-414 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het rapport van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties over de werking van de politie" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-434 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de federale basistoelage voor de lokale politiezones" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-455 van mevrouw Caroline Désir aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de belangrijke budgettaire problemen van de gemeenten" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-464 van mevrouw Inge Faes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de vluchtelingen in de haven van Oostende en de treinvertragingen tussen de stations van Brugge en Oostende" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-476 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de toepassing van de nultolerantie in Zelzate" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-483 van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de evolutie in het dossier van de alarmprocedure voor doven en slechthorenden in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-496 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de aanbesteding voor een beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-507 van de heer Ludo Sannen aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het verdwijnen van de voorposten bij de civiele bescherming in Limburg" (Rgt., art. 72.3).