S. 5-434 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Dirk Claes    Jan Durnez   

cumulatie van ambten
Europese verkiezing
onverenigbaarheid
verkiezing
kandidaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-434/1 5-434/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/10/2010
5-434/2 5-434/2 (PDF) Advies van de Raad van State 11/7/2011
5-434/3 5-434/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
5-434/4 5-434/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2010   Indiening Doc. 5-434/1 5-434/1 (PDF)
24/11/2010   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/7/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-434/2 5-434/2 (PDF)
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
14/12/2010   Inschrijving op agenda
14/12/2010   Bespreking
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Louis Siquet, Gérard Deprez
8/2/2011   Inleidende uiteenzetting
8/2/2011   Bespreking
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Bespreking
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Commissie wenst extern advies: Raad van State
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Regeling der werkzaamheden
8/11/2011   Inschrijving op agenda
8/11/2011   Regeling der werkzaamheden
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-434/3 5-434/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Alexander De Croo, Gérard Deprez
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Regeling der werkzaamheden
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Niet behandeld
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Niet behandeld
8/6/2012   Inschrijving op agenda
8/6/2012   Niet behandeld
11/6/2012   Inschrijving op agenda
11/6/2012   Niet behandeld
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Vervalt
Ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-1571
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 14 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-434/4 5-434/4 (PDF)
21/6/2012   Vervalt
5-1571
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 19/6/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/12/2010, 8/2/2011, 22/2/2011, 15/3/2011, 29/3/2011, 8/11/2011, 22/5/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 10/5/2012, 15/5/2012, 12/6/2012, 18/6/2012