Justitie

Dinsdag 22 oktober 2013
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Regeling van de werkzaamheden

 2. Brief van 17 juni 2013 van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
  Bespreking van de opmerkingen uit het verslag 2011-2012 van het College van procureurs-generaal

 3. Brief van 18 juli 2013 van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
  Bespreking van :
  - de door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten tussen 1 januari en 30 juni 2013;
  - de door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten in 2011 en 2012 : actualisering van de
  opvolgingstabel.


 4. Statuut van de deskundigen in strafzaken;
  nr. 5-2138/1.-
  Rapporteur : de heer Yoeri Vastersavendts.
  Voortzetting van de bespreking