S. 5-2138 Dossierfiche                  

Statuut van de deskundigen in strafzaken
Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"  

strafprocedure
hoorzitting
Hoge Raad voor de Justitie
DNA
gerechtskosten
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
genetische database
psychiatrie
gegevensbank
gerechtelijke expertise
forensische geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2138/1 5-2138/1 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/4/2012   Indiening
18/4/2012   Verzending naar werkgroep: "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
16/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o4) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
  Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
18/4/2012   Verzending naar werkgroep
18/4/2012   Samenstelling van de werkgroep
Voorzitster : N-VA : Inge Faes Leden : PS : Hassan Bousetta; MR : Alain Courtois; CD&V : Rik Torfs, sp.a : Guy Swennen; Open Vld : N.; Vlaams Belang : Bart Laeremans; Ecolo : Zakia Khattabi; cdH : Francis Delpérée
18/4/2012   Inschrijving op agenda
18/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Regeling der werkzaamheden
30/5/2012   Inschrijving op agenda
30/5/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
30/5/2012   Hoorzitting met de heer Jean-Luc Cottyn, vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Justitie
21/11/2012   Inschrijving op agenda
21/11/2012   Hoorzitting met dr. Jan De Kinder, directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
21/11/2012   Hoorzitting met dr. Christophe Mincke, directeur van de Operationele Directie Criminologie van het NICC
21/11/2012   Hoorzitting met dr. Bertrand Renard, onderzoeker bij het NICC
21/11/2012   Hoorzitting met de heer Kris Lavens, onderzoeksrechter te Mechelen
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Hoorzitting met prof. dr. Werner Jacobs, Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde, UZA
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Jean-François Marot, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Paul Cosyns, emeritus hoogleraar psychiatrie, UZA
16/1/2013   Inschrijving op agenda
16/1/2013   Hoorzitting met de heer Carl De Ridder, voorzitter van de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten (KGSO)
16/1/2013   Hoorzitting met de heer Joris Rycken, voorzitter van de commissie Parketten (KGSO)
16/1/2013   Hoorzitting met de heer Bart De Smet, substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Gerda Popleu, diensthoofd Gerechtskosten bij de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Pamela Liekens, adviseur-generaal bij de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Bespreking
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
16/7/2013   Verzending naar commissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
16/7/2013   Verslag namens de werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
16/7/2013   Bespreking
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Bespreking
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag namens de werkgroep door mevrouw Inge Faes is eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden
20/11/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
Vertrouwen werd geschonken aan de heer Yoeri Vastersavendts om, namens de commissie voor de Justitie verslag uit te brengen in plenaire vergadering
5/12/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Minister van Justitie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/4/2012, 5/12/2013
Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
Behandeling beëindigd 18/4/2012, 2/5/2012, 30/5/2012, 21/11/2012, 5/12/2012, 16/1/2013, 27/3/2013, 26/6/2013, 9/7/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 16/7/2013, 22/10/2013, 20/11/2013