- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 22 oktober 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Benoeming van het Bureau

 2. Vraag om uitleg nr. 5-3889 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de afbouw van het opvangnetwerk voor asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-3925 van de heer Philippe Mahoux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-3959 van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de open terugkeerplaatsen" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-3980 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "het uitwijzen van ingeburgerde en verankerde inwoners naar gevaarlijke landen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-4014 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "het lekken van informatie uit een individueel asieldossier" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-4092 van mevrouw Fatiha Saïdi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de uiteenlopende behandeling van de dossiers van besneden vrouwen" (Rgt., art. 72.3).

Om 11 uur :
 1. Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (van de heer Danny Pieters c.s.);
  nr. 5-1246/1.-
  Rapporteur : de heer Gérard Deprez.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen (van de heer Karl Vanlouwe);
  nr. 5-1855/1.-
  Rapporteur : de heer Gérard Deprez.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen