Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Donderdag 18 juli 2013
vergadering om 17 uur - Zaal A

Evocatieprocedure (einddatum : 28/11/2013)
Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel;
nr. 5-2213/1.-
Lezing van het verslag van mevrouw Vanessa Matz
Stemming