S. 5-2213 Dossierfiche K. 53-2859

Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
Regering E. Di Rupo I  

migratie
buitenlandse staatsburger
Unia
migratiestroom
illegale migratie
asielzoeker
rechten van het individu
politiek asiel
Myria
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2859/1 Wetsontwerp 4/6/2013
K. 53-2859/2 Amendementen 3/7/2013
K. 53-2859/3 Verslag namens de commissie 12/7/2013
K. 53-2859/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2013
K. 53-2859/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2213/1 5-2213/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2213/2 5-2213/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2213/3 5-2213/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2859/1
12/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2859/3
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 33-36
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-10/o1)
Integraal verslag nr. 157, p. 120-121
Doc. K. 53-2859/5
17/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-5/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2014   Bekendmaking (18455-18457)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 15 14/10/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 60 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 5/3/2014, blz 18455-18457