- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Woensdag 18 juli 2012
vergadering om 19 uur - Zaal A

 1. Evocatieprocedure (einddatum : 25/10/2012)
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer;
  nr. 5-1762/1.-
  Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Evocatieprocedure (einddatum : 25/10/2012)
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites;
  nr. 5-1767/1.-
  Rapporteur : mevrouw CÚcile Thibaut.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen