S. 5-1762 Dossierfiche K. 53-2323

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer
Regering E. Di Rupo I  

beveiliging en bewaking
veiligheid van het vervoer
politiecontrole
openbaar vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2323/1 Wetsontwerp 2/7/2012
K. 53-2323/2 Amendementen 10/7/2012
K. 53-2323/3 Verslag namens de commissie 13/7/2012
K. 53-2323/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2012
5-1762/1 5-1762/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2012
5-1762/2 5-1762/2 (PDF) Amendementen 18/7/2012
5-1762/3 5-1762/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
K. 53-2323/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1762/4 5-1762/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2323/1
12/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/7/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2323/3
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 30-33
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o14)
Integraal verslag nr. 102, p. 31-32
Doc. K. 53-2323/5
18/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
12/7/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/27 5-82/27 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
12/7/2012   Bespreking
12/7/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1762/1 5-1762/1 (PDF)
18/7/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o5) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-1762/4 5-1762/4 (PDF)
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Verzending naar commissie
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1762/3 5-1762/3 (PDF)
19/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2012   Bekendmaking (55811-55813)
19/4/2013   Erratum (24127-24128)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2012 5 11/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2012 20 26/10/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 5/9/2012, blz 55811-55813
Errata
Op 19/4/2013, blz 24127-24128