- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 18 maart 2014
vergadering om 10.15 uur Zaal K

 1. Evocatieprocedure (einddatum : 03/04/2014)
  Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
  nr. 5-2738/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Vraag om uitleg nr. 5-4719 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de cybercriminaliteit" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-4721 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verkoop van paarden van de politie via Finshop" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-4736 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de medische dienst van de politie" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-4744 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de terugbetaling of vergoeding van de kosten veroorzaakt door de treinramp in Wetteren" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-4793 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toegankelijkheid van de noodnummers" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-4800 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de ondraaglijke besparingen bij de politie" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-4802 van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gebruik van stealth-sms of spookberichten door de politie" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-4804 van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het inschakelen van vrijwilligers bij de lokale politie" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-4805 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het aantal brandweer- en politiezones in Oost-Vlaanderen" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-4806 van de heer Bart De Nijn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de parameters in de CAD-Astrid software" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-4811 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het gedrag van een parlementslid dat aanwezig was bij een gedwongen repatriëring" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-4827 van de heer Mohamed Daif aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de methodes voor de uitwijzing van vreemdelingen en het gewelddadig optreden van de politie" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-4831 van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Syriëstrijders" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-4832 van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de illegale en radicale scholen" (Rgt., art. 72.3).

 16. Vraag om uitleg nr. 5-4833 van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de kunstdiefstallen" (Rgt., art. 72.3).

 17. Vraag om uitleg nr. 5-4834 van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het inzetten van drones" (Rgt., art. 72.3).

 18. Vraag om uitleg nr. 5-4847 van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de aanwervingsstop bij de federale gerechtelijke politie" (Rgt., art. 72.3).

 19. Vraag om uitleg nr. 5-4854 van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toegankelijkheid van het kiessysteem" (Rgt., art. 72.3).

 20. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-2115/1.-
  Rapporteur : de heer Huub Broers.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen