S. 5-2738 Dossierfiche K. 53-3353

Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
Regering E. Di Rupo I  

nachtwerk
ambtenaar
personeelsstatuut
ploegendienst
eerste hulp
rusttijd
arbeidsduur
brandbestrijding
indeling van de werktijd
arbeidsrecht
hulp aan getroffenen
betaalde vakantie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3353/1 Wetsontwerp 11/2/2014
K. 53-3353/2 Amendementen 19/2/2014
K. 53-3353/3 Verslag namens de commissie 28/2/2014
K. 53-3353/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2014
K. 53-3353/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/2014
5-2738/1 5-2738/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/3/2014
5-2738/2 5-2738/2 (PDF) Amendementen 18/3/2014
5-2738/3 5-2738/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2014
5-2738/4 5-2738/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/3/2014
5-2738/5 5-2738/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 20/3/2014
K. 53-3353/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 21/3/2014
K. 53-3353/7 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3353/8 Tekst verbeterd door de commissie 1/4/2014
K. 53-3353/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3353/1
28/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3353/3
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 82-83
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o38)
Integraal verslag nr. 189, p. 149
Doc. K. 53-3353/5
13/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
14/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2738/1 5-2738/1 (PDF)
14/3/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/3/2014   Inschrijving op agenda
20/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o13) Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
Doc. 5-2738/2 5-2738/2 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/3/2014   Verzending naar commissie
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Guido De Padt
18/3/2014   Inleidende uiteenzetting
18/3/2014   Bespreking
18/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
18/3/2014   Aanneming na amendering
18/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K3] Behandeling door Kamer
20/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3353/6
1/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3353/7
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 88-89
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o36)
Integraal verslag nr. 195, p. 123-124
Doc. K. 53-3353/9
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2014   Bekendmaking (55031-55036)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/3/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 18/3/2014
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/3/2014 5 19/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/3/2014 20 3/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 23/7/2014, blz 55031-55036