Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 15 januari 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-1580/1.-
  Rapporteur : mevrouw Caroline Désir.
  Hoorzitting met:
  - de heer Hendrik Renaers, voorzitter van SYPOL.BE;
  - de heer Jean-Marie Hottat, adjunct secretaris-generaal van SYPOL.BE;
  - de heer Patrick Geritzen, bestuurder van SYPOL.BE;
  - de heer Stéphane Deldicque, vaste afgevaardigde van ACV Overheidsdiensten;
  - de heer Christian Neten, vaste secretaris van ACV Overheidsdiensten;
  - de heer Vincent Gilles, nationaal voorzitter van VSOA politie;
  - mevrouw Liliane Lemauvais, secretaris-generaal van CGSP - ACOD;
  - de heer Gert Cockx, nationaal voorzitter van NSPV;
  - de heer Herman Daens, raadsheer van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


  1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-711/1.-
  2. Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
   nr. 5-1245/1.-

  Lezing van het verslag van mevrouw Cécile Thibaut
  Stemming


 2. Wetsvoorstel met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1214/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Cécile Thibaut
  Stemming


 3. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1217/1.-
  Lezing van het verslag van de heer Dirk Claes
  Stemming