Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 14 december 2010
vergadering om 10 uur - Zaal M

Van 10 uur tot 11 uur : vragen om uitleg
 1. Vraag om uitleg nr. 5-80 van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de bijzondere veldwachters" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-109 van mevrouw Caroline Dťsir aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de uitbetaling van de Copernicuspremies aan de politieambtenaren" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-118 van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het gaslek in Rotselaar en de veiligheid" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-152 van mevrouw Anke Van†dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het stijgend aantal stalbranden" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-163 van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de diefstal van autopapieren in de cabines van voertuigen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-165 van de heer Richard Miller aan de minister van Binnenlandse Zaken over "Victor Bout en wapenhandel vanuit BelgiŽ" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-208 van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de federale dotaties aan de lokale politiezones" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-213 van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het faillissement van het Belgische filiaal van Brink's" (Rgt., art. 72.3).

Om 11 uur :
  1. Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-428/1.-
  2. Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-429/1.-
  3. Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-430/1.-
  4. Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (van de heer Dirk Claes c.s.);
   nr. 5-431/1.-
  5. Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-434/1.-
  6. Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (van de heren Dirk Claes en Jan Durnez);
   nr. 5-435/1.-
  7. Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (van de heer Danny Pieters c.s.);
   nr. 5-512/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen