Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Donderdag 14 december 2006
vergadering om 10 uur - Zaal D

 1. Artikel 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Ontwerp van programmawet (I);
  nr. 51-2773/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Inleidende uiteenzetting door de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.- Bespreking.

De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen
 1. Artikel 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I);
  nr. 51-2760/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Inleidende uiteenzetting door de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.- Bespreking.

De leden worden verzocht de hun toegezonden documenten mee te brengen
 1. Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
  nr. 3-1969/1.-
  Rapporteurs : de heer Christian Brotcorne, de heer Philippe Mahoux en de heer Lionel Vandenberghe. -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.