S. 3-1969 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008
Philippe Mahoux    Christian Brotcorne    Sabine de Bethune    Josy Dubié    François Roelants du Vivier    Lionel Vandenberghe    Paul Wille   

parlementair toezicht
internationale sanctie
Veiligheidsraad VN
Afrika
conflictpreventie
Europese Unie
Libanon
handhaving van de vrede
terrorisme
ontwapening
motie van het Parlement
Midden-Oosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1969/1 3-1969/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/12/2006
3-1969/2 3-1969/2 (PDF) Amendementen 8/12/2006
3-1969/3 3-1969/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2006
3-1969/4 3-1969/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2006   Indiening Doc. 3-1969/1 3-1969/1 (PDF)
7/12/2006   Inoverwegingneming
7/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Verzending naar commissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Philippe Mahoux, Lionel Vandenberghe
12/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
14/12/2006   Aanneming na amendering
14/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1969/3 3-1969/3 (PDF)
14/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1969/4 3-1969/4 (PDF)
21/12/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/12/2006, 14/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving