Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 11 maart 2014
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-2115/1.-
  Rapporteur : de heer Huub Broers.
  Hoorzitting met de heer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Na terugzending door de plenaire vergadering
  Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (van de heer Guido De Padt);
  nr. 5-273/1-5.-
  Rapporteur : mevrouw Vanessa Matz.
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (van de heer Dirk Claes);
  nr. 5-2516/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen