Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Dinsdag 1 februari 2005
vergadering om 14 uur - Zaal M

 1. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004;
  nr. 3-951/1.-
  Rapporteur : de heer Pierre Galand. -Stemmingen.

 2. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004;
  nr. 3-952/1.-
  Rapporteur : de heer Jean Cornil. -Stemmingen.

 3. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998;
  nr. 3-956/1.-
  Rapporteur : de heer Lionel Vandenberghe. -Stemmingen.

 4. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001;
  nr. 3-957/1.-
  Rapporteur : de heer Lionel Vandenberghe. -Stemmingen.

 5. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001;
  nr. 3-958/1.-
  Rapporteur : de heer Pierre Galand. -Stemmingen.

 6. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 20 november 2002;
  nr. 3-959/1.-
  Rapporteur : de heer Jean Cornil. -Stemmingen.

 7. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998;
  nr. 3-962/1.-
  Rapporteur : de heer Jean Cornil. -Stemmingen.

 8. Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997;
  nr. 3-965/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine de†Bethune. -Stemmingen.

 9. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003;
  nr. 3-983/1.-
  Rapporteur : de heer Jean Cornil. -Stemmingen.

 10. Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
  nr. 3-902/1.-
  Rapporteur : mevrouw Jacinta De†Roeck. -Bespreking van de amendementen.- Stemmingen.

 11. Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en een federaal actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325 (van mevrouw Jacinta De†Roeck c.s.);
  nr. 3-926/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine de†Bethune. -Bespreking van de amendementen.- Stemmingen.

 12. De hervorming van de Verenigde Naties.-
  Hoorzitting met mevrouw Frankinet, ambassadeur, DG "Verenigde Naties", FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.- Gedachtewisseling.