S. 3-958 Dossierfiche K. 51-1620

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001
Regering G. Verhofstadt II  

sociale zekerheid
ratificatie van een overeenkomst
pensioenregeling
Filipijnen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-958/1 3-958/1 (PDF) Wetsontwerp 14/12/2004
3-958/2 3-958/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2005
K. 51-1620/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/2/2005
K. 51-1620/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2004   Indiening Doc. 3-958/1 3-958/1 (PDF)
14/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2004   Verzending naar commissie
25/1/2005   Inschrijving op agenda
25/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
25/1/2005   Bespreking
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/2/2005   Aanneming zonder amendering
1/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-958/2 3-958/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/2/2005   Overzending Doc. K. 51-1620/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 315
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 39
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 60
Doc. K. 51-1620/2
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/1/2005, 1/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005

Kruispuntbank van de wetgeving