Transversale Aangelegenheden

Maandag 18 november 2019
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

 1. Toepassing van artikel 54.3, tweede lid, van het Reglement van de Senaat
  1. Voorstel van resolutie tot erkening van de Palestijnse Staat door België (van de heer Bert Anciaux), nr. 7-28/1.
  2. Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiële steun (van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren André Frédéric en Julien Uyttendaele), nr. 7-92/1.

  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 2. Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel (van de heer Bert Anciaux), nr. 7-44/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 3. Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen (van de heer Bert Anciaux), nr. 7-45/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 4. Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen (van de dames Nadia El Yousfi en Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-75/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 5. Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi en de heren André Frédéric en Julien Uyttendaele), nr. 7-81/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 6. Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede (van mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-83/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 7. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (van de heer André Frédéric, mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-88/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 8. Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten (van mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-95/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 9. Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius (van de dames Nadia El Yousfi en Fatima Ahallouch, de heren Jean-Frédéric Eerdekens en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-96/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 10. Regeling van de werkzaamheden.