S. 7-88 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit
André Frédéric    Fatima Ahallouch    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Philippe Courard   

motie van het Parlement
elektromagnetische schadelijke invloed
gezondheidsbeleid
volksgezondheid
bewustmaking van de burgers
gevaren voor de gezondheid
radiocommunicatie
mobiele communicatie
blootstelling aan straling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-88/1 7-88/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2019
7-88/2 7-88/2 (PDF) Amendementen 7/5/2021
7-88/3 7-88/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/2021
7-88/4 7-88/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/5/2021
7-88/5 7-88/5 (PDF) Hoorzittingen 17/5/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2019   Indiening Doc. 7-88/1 7-88/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
21/5/2021   Inschrijving op agenda
21/5/2021   Algemene bespreking
21/5/2021   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
21/5/2021   Stemming over het geheel: verworpen (+24/-29/o0)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
18/11/2019   Inschrijving op agenda
18/11/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
18/11/2019   Inleidende uiteenzetting door Fatima Ahallouch
18/11/2019   Bespreking
6/3/2020   Inschrijving op agenda
6/3/2020   Hoorzitting - dr. Dirk Adang, Universiteit Hasselt, expert Hoge Gezondheidsraad; - mevrouw Maryse Ledent, onderzoeker bij het Belgisch Instituut voor gezondheid Sciensano.
9/11/2020   Inschrijving op agenda
9/11/2020   Hoorzitting met vertegenwoordigers van l'Association pour la Reconnaissance de l'Électrohypersensiblité (AREHS) en met vertegenwoordigers van de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen.
27/11/2020   Inschrijving op agenda
27/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Hélène Ryckmans
27/11/2020   Hoorzitting Prof. Dr. Dominique Belpomme, Voorzitter van ARTAC (Vereniging voor kanker-therapeutisch onderzoek in Frankrijk).
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Hoorzitting - Professor Jacques Brotchi, neurochirurg; - Professor Thierry Metens, medische faculteit, ULB; - de heer Mathieu Schuler, Directeur van de risico-evaluatie bij ANSES, Agence nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environneme
8/3/2021   Inschrijving op agenda
8/3/2021   Hoorzitting met professor Olle Johansson, associate professor (retired), Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden.
7/5/2021   Inschrijving op agenda
7/5/2021   Bespreking Doc. 7-88/2 7-88/2 (PDF)
7/5/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-2/o3) Doc. 7-88/4 7-88/4 (PDF)
7/5/2021   Aanneming na amendering
7/5/2021   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-88/3 7-88/3 (PDF)
21/5/2021   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 21/5/2021
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 21/5/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 18/11/2019, 6/3/2020, 9/11/2020, 27/11/2020, 1/2/2021, 8/3/2021, 7/5/2021