Transversale Aangelegenheden

Maandag 1 februari 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten (van mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-95/1.
  Rapporteur: mevrouw Soetkin Hoessen.
  Lezing van het verslag.
  Stemming.


 3. Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news, nr. 7-110/1.
  Rapporteurs: de dames Stephanie D'Hose, Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese.
  Hoorzitting met:
  - de heer Patrick Verniers, directeur, Service d'appui au Conseil supérieur de l'éducation aux médias;
  - Majoor Nathalie Ketelslegers, ministerie van Defensie.


 4. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (van de heer André Frédéric, mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi en de heren Julien Uyttendaele en Philippe Courard), nr. 7-88/1.
  Rapporteur: mevrouw Hélène Ryckmans.
  Hoorzitting met:
  - Professor Jacques Brotchi, neurochirurg;
  - Professor Thierry Metens, medische faculteit, ULB;
  - de heer Mathieu Schuler, Directeur van de risico-evaluatie bij ANSES, Agence nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en France.


 5. Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen), nr. 7-144/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


De Zoom-link wordt u op zondag 31 januari verzonden.