5-867/2

5-867/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

22 NOVEMBER 2011


Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW ARENA

In de considerans, in punt T, de woorden « en met de maatschappelijke veranderingen in de gezinsstructuren waar twee-inkomensgezinnen standaard is geworden en een eigen loopbaan en financiële onafhankelijkheid de norm is » doen vervallen.

Nr. 2 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, in punt 3, de woorden « via een aantal randvoorwaarden zoals een afschaffing van de instapleeftijd, de mogelijkheid om tijdelijk over te stappen naar de privé (zoals in Groot-Brittannië), ... » doen vervallen.

Nr. 3 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, punt 4 doen voorafgaan door de woorden « in overleg met de deelgebieden ».

Nr. 4 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, in punt 7, het woord « gezin » vervangen door het woord « privéleven ».

Nr. 5 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, in punt 8, de woorden « onder andere vanuit het eigen postennetwerk en » doen vervallen.

Nr. 6 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, in punt 8, de woorden « beroepsactiviteiten kunnen ontwikkelen » vervangen door de woorden « toegang krijgt tot werk ».

Nr. 7 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, punt 9 doen vervallen.

Nr. 8 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, punt 10 doen vervallen.

Nr. 9 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, in punt 11, het tweede en derde streepje doen vervallen.

Nr. 10 VAN MEVROUW ARENA

In het dispositief, in punt 16, de woorden « een genderambassadeur aan te stellen (zoals in Denemarken en de VSA) in het bijzonder » vervangen door de woorden « aan elke Belgische ambassadeur te vragen ».

Marie ARENA.