5-994/2

5-994/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

17 MEI 2011


Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In de considerans, punt D aanvullen als volgt :

« en gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 25 maart 2011 tot oprichting van een internationale onderzoekscommissie die de schendingen van de mensenrechten sinds de presidentsverkiezingen moet onderzoeken ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking van de tekst.

Nr. 2 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In de considerans, een punt Dbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Dbis. overwegende dat Ivoorkust in de verklaring die op 18 april 2003 door zijn regering is voorgelegd, overeenkomstig artikel 12, lid 3, van het Statuut van Rome, de jurisdictie van het Internationaal Strafhof (ICC) aanvaardt voor misdaden die vanaf 19 september 2002 op zijn grondgebied zijn begaan en overwegende dat het vooronderzoek van de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof tegen Ivoorkust blijft lopen; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking van de tekst.

Nr. 3 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER VAN ROMPUY

In de considerans, een punt M (nieuw) toevoegen, luidende :

« M. overwegende dat de economische situatie in Ivoorkust ernstig verslechterd is in de afgelopen maanden doordat voormalig president Laurent Gbagbo was overgegaan tot illegale nationaliseringen in de bank- en de cacaosector, alsook tot arbitraire inbeslagnemingen van geld en particuliere eigendom, en overwegende dat het IMF gewaarschuwd heeft voor de ernstige economische gevolgen van de situatie in Ivoorkust en voor de hele regio van West-Afrika; ».

Verantwoording

Dit amendement beoogt een versterking van de tekst.

Sabine de BETHUNE
Peter VAN ROMPUY.

Nr. 4 VAN DE HEER DE GROOTE C.S.

In het dispositief, in punt 1, de woorden « en in het bijzonder in » vervangen door de woorden « en blijkbaar vooral in ».

Verantwoording

De Nederlandse tekst zou kunnen geïnterpreteerd worden alsof alleen de moorden in Abidjan worden veroordeeld, terwijl in feite alle moorden streng worden veroordeeld.

Patrick DE GROOTE
Piet DE BRUYN
Karl VANLOUWE.