Peter Van Rompuy - CD&V
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
Geboren te Ukkel op 5 maart 1980

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

2010-2012 : gecoöpteerd senator
Sinds 2012 : lid van het Vlaams Parlement
2013-2014 : gemeenteraadslid (Leuven)
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement
Sinds 3 januari 2019 : gemeenteraadslid (Beersel)
6 februari - 25 mei 2019 : voorzitter van de CD&V-fractie (Vlaams Parlement)
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Eerste ondervoorzitter  
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-18/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-23/12/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-18/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-18/12/2012 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-18/12/2012 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
12/10/2010-18/12/2012 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
23/12/2010-18/12/2012 Lid Commissie voor de Justitie
8/2/2011-18/12/2012 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
22/6/2011-18/12/2012 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
11/10/2011-17/11/2011 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
17/11/2011-18/12/2012 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
27/2/2012-18/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
7/3/2012-18/12/2012 Voorzitter Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
7/3/2012-18/12/2012 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
14/10/2014-11/1/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-11/1/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-21/2/2019 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
11/5/2015-27/10/2017 Tweede ondervoorzitter Bijzondere commissie "Radicalisering"
11/1/2019-21/2/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/1/2019-21/2/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
8/10/2019- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/2/2020- Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat
3/12/2021- Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden