4-410/5

4-410/5

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

6 MEI 2010


Wetsontwerp betreffende de noodoproepen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 4-410/4).

Brussel, 6 mei 2010.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.