4-1190/2

4-1190/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

24 MAART 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MATZ

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. In artikel 35.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt § 6 aangevuld als volgt :

Na de zin « De bestuurder en de passagier van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen andere dan auto's moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust »,

de volgende zinnen toevoegen :

« Kinderen van minder dan 3 jaar mogen niet worden vervoerd met andere motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen dan auto's. Kinderen van 3 tot 8 jaar moeten er plaatsnemen in een speciaal voor hen aangepast kinderzitje. Kinderen van 8 tot 12 jaar moeten de veiligheidsgordel dragen. Hun voeten moeten op voetsteunen rusten. Hun stabiliteit moet worden gewaarborgd door toegankelijke handgrepen en een aan hun lengte aangepaste rugleuning. De bestuurder en de passagier van andere motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen andere dan auto's moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust ».

Verantwoording

Dit amendement houdt rekening met de suggesties van partijen die belang hebben bij dit wetsvoorstel en die op 3 maart 2010 werden gehoord in de commissie voor de Financiën en Economische Aangelegenheden van de Senaat. Het vult de bepalingen van artikel 35.1 van het verkeersreglement aan om het vervoer van kinderen met andere motorvoertuigen dan auto's veiliger te maken door te voorzien in een aan de leeftijd aangepaste uitrusting.

Artikel 35.1 bepaalt dat kinderen van minder dan drie jaar kunnen worden vervoerd met andere motorvoertuigen dan auto's in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Vandaag bestaan er echter geen beveiligde zitjes voor kinderen van minder dan drie jaar. In de praktijk is het dus onmogelijk om deze kinderen veilig te vervoeren. De indienster stelt daarom voor om dit vervoermiddel te verbieden voor kinderen van minder dan drie jaar.

Er bestaan echter wel speciale zitjes voor gemotoriseerde tweewielers waarmee kinderen van drie tot acht jaar kunnen worden vervoerd. De indienster wil deze zitjes verplicht maken.

Kinderen van acht tot twaalf jaar kunnen worden gestabiliseerd en beveiligd op gemotoriseerde tweewielers dank zij een aangepaste uitrusting, waaronder de veiligheidsgordel, voetsteunen en handgrepen. De indienster stelt voor deze uitrusting verplicht te maken voor kinderen van acht tot twaalf jaar.

Nr. 2 VAN MEVROUW MATZ

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Aan het rijtuig bevestigde zitplaatsen bestaan niet voor alle leeftijdscategorieën.

Vanessa MATZ.