4-1053/13

4-1053/13

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

21 JANUARI 2010


Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie verbeterde tekst (zie stuk nr. 4-1053/12).

Brussel, 21 januari 2010.

De voorzitter van de Senaat,
Armand DE DECKER.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.