4-724/4

4-724/4

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

8 DECEMBER 2009


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst.


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 invoegen, luidende :

 Art. 3. — Deze wet geldt voor alle levensverzekeringen, behorend tot een nalatenschap opengevallen vanaf de inwerkingtreding van de wet. .

Verantwoording

Het past om te bepalen vanaf welk moment de nieuwe wet toegepast moet worden. Daarbij opteren wij voor een onmiddellijke toepassing van de wet. Dat de nieuwe wet van toepassing is op bestaande contracten is vooral belangrijk omdat het precies bij die contracten is dat de onderschrijver van de levensverzekering zich niet bewust was van de draagwijdte van de standaardclausule die in veel polissen voorkomt.

Nr. 3 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 invoegen, luidende :

 Art. 3. — Deze wet is van toepassing op de levensverzekeringscontracten, afhangende van een nalatenschap opengevallen vanaf de inwerkingtreding van deze wet .

Verantwoording

Het past om te bepalen vanaf welk moment de nieuwe wet toegepast moet worden. Daarbij opteren wij voor een onmiddellijke toepassing van de wet, ook voor bestaande overeenkomsten. Dat de nieuwe wet geldt voor op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet lopende levensverzekeringscontracten is essentieel, aangezien zeker bij deze contracten de onderschrijver van de levensverzekeringspolis zich niet bewust was van de juiste draagwijdte van de standaard begunstigingsclausule, die in veel polissen voorkomt.

Nr. 4 VAN DE HEER SWENNEN

Opschrift

Het opschrift vervangen door wat volgt :

 Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst .

Verantwoording

Het opschrift aanpassen aan de eindtekst.

Guy SWENNEN.