4-887/6

4-887/6

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

28 MEI 2009


Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 9 VAN MEVROUW DELVAUX C.S.

Punt 5 van het dispositief vervangen als volgt :

 5. de invoering van een omvattend statuut voor huishoudelijk werk in het vooruitzicht te stellen; 

Verantwoording

De regering zal de invoering van een specifiek omvattend statuut voor huishoudelijk werk in het vooruitzicht te stellen.

Anne DELVAUX.
Miet SMET.
Dominique TILMANS.
Paul WILLE
Christiane VIENNE.