Anne Delvaux - cdH
 
Geboren te Luik op 20 oktober 1970

Licentiate in de communicatiewetenschappen (UCL)
Kandidate in de economische en sociale wetenschappen (UCL)

Journaliste (RTBF)
Gewezen docente (UCL)

2007-2009 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2009-2014 : lid van het Europees Parlement
2012-2014 : gemeenteraadslid (Luik)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-14/7/2009 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-14/7/2009 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-14/7/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-15/4/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
18/10/2007-14/7/2009 Voorzitter Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
15/4/2008-23/4/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2009-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement