4-1259/1

4-1259/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

31 MAART 2009


Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken

(Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman c.s.)


TOELICHTING


Paus Benedictus XVI begon op 17 maart van dit jaar aan zijn eerste bezoek aan het Afrikaanse grondgebied sinds hij werd verkozen als kerkvorst. In deze zeven dagen durende rondrit door Kameroen en Angola zou hij het werkdocument van een in oktober geplande synode over de kerk in Afrika presenteren.

Bij zijn bezoek aan het erg katholieke Kameroen sprak de Paus zich in de pers uit over het probleem dat Afrika al jarenlang teistert : de aidsepidemie. Hij heeft hiv/aids « een tragedie »genoemd « die niet enkel verholpen kan worden met geld, noch met de distributie van voorbehoedsmiddelen ». Condooms zijn volgens Benedictus XVI geen oplossing tegen het dodelijk virus. Integendeel, « het uitdelen van voorbehoedsmiddelen maakt het probleem enkel erger » volgens de religieuze wereldleider. De ware oplossing voor het probleem ligt volgens hem in « een spirituele en menselijke heropleving en in vriendschap betuigen voor degenen die lijden ».

Cijfers van UNAIDS tonen aan dat er in zwart Afrika 2,5 miljoen nieuwe infecties opduiken per jaar en dit naast de 22 miljoen reeds bestaande besmettingen met het hiv-virus. In 2007 stierven er 1,5 miljoen mensen aan aids in dit deel van Afrika.

Aids blijft dus, zeker in Afrika, één van de dodelijkste epidemies die de wereld vandaag kent. VN-organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en UNAIDS en Belgische organisaties zoals het International Centre for Reproductive Health (ICRH), Artsen Zonder Grenzen, Sensoa en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) proberen al jaren met alle middelen het virus te bestrijden en wijzen hierbij op het enorme belang van de promotie en het gebruik van condooms bij hiv-preventie.

De uitspraken van de Paus tonen dus aan dat hij geen besef heeft van de grootte van het probleem. Zeggen dat « condoomdistributie de situatie verergert » is een schrikbarende leugen met gevaarlijke gevolgen. Dit is geen kwestie van verschil in opinie, religie of levensfilosofie, dit is een levensgevaarlijke ontkenning van wetenschappelijk bewezen feiten met de dood van vele mensen tot gevolg. In sommige Afrikaanse landen zien immers vele organisaties al een weerstand tegen het gebruik van condooms bij religieuze groepen. De recente uitspraken van de Paus zullen in bepaalde gebieden gebruikt worden door religieuze leiders om hun afkeuring van condooms nog te versterken en zullen dus leiden tot een verdere verspreiding van het virus. Jaren van goed werk door vele hulporganisaties wordt hier met één compleet foute, ridicule uitspraak tenietgedaan. Als religieuze wereldleider uitspraken doen als zouden condooms de aidsepidemie stimuleren, moet dan ook bestempeld worden als een misdaad tegen de menselijkheid.

Marleen TEMMERMAN
Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN
Olga ZRIHEN
Josy DUBIÉ
Freya PIRYNS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de onverantwoorde uitspraken van religieus leider en staatshoofd, Benedictus XVI tijdens zijn zevendaags bezoek in Kameroen en Angola over het bestrijden van de aidsepidemie;

B. gelet op de enorme impact van deze uitspraken op het leven van miljoenen mensen overal ter wereld;

C. gelet op het feit dat 22 miljoen mensen in Afrika met het hiv-virus besmet zijn en daar jaarlijks zo een 2,5 miljoen nieuwe besmettingen bijkomen;

D. gelet op de wetenschappelijk bewezen belang van promotie en het gebruik van condooms bij hiv-preventie;

E. gelet op de uitspraak van minister Charles Michel, op 19 maart 2009 tijdens de plenaire zitting van de Senaat, waarin hij de verklaringen van de Paus gevaarlijk en onverantwoord noemt en stelt dat er een sterke en duidelijke boodschap nodig is om te voorkomen dat de enorme inspanning van allen die zich inzetten om dit verschrikkelijk probleem te bestrijden, in gevaar wordt gebracht;

F. gelet op de veroordeling door de heer Michel Kazatchkine, directeur van het « Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria » van de uitspraken van de Paus;

G. gelet op de reactie van de Spaanse minister van Gezondheid die stelde dat « condooms essentieel zijn in de strijd tegen de verspreiding van aids » en prompt een miljoen condooms naar Afrika zond;

H. gelet op de reactie van de Franse minister van Buitenlandse Zaken die officieel protest aantekende tegen de pauselijke uitspraken;

I. gelet op de Millenniumverklaring uit 2000 waarin acht Millenniumdoelstellingen werden aangenomen waarbij de zesde doelstelling luidt : « Strijd leveren tegen hiv/aids, malaria en andere ziekten »;

J. gelet op de intentieverklaring van de VN over « HIV/AIDS : Global Crisis — Global Action » (Mondiale crisis, mondiale actie), die de Algemene Vergadering op 27 juni 2001 tijdens haar 26e bijzondere zitting heeft aangenomen;

K. gelet op de bijeenkomst op hoog niveau van de bijzondere zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) op 2 juni 2006 over hiv/aids en de op deze bijeenkomst aangenomen beleidsverklaring;

Vraagt de federale regering :

1. diplomatieke stappen te ondernemen via de Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel te Rome ter veroordeling van de pauselijke uitspraken;

2. evenals Frankrijk en Spanje een officieel afkeuren door België van de pauselijke uitspraken de wereld in te sturen;

3. in de toekomst snel en effectief te reageren tegen personen of organisaties die het gebruik van condooms niet erkennen als een noodzakelijk en effectief middel in de strijd tegen aids.

25 maart 2009.

Marleen TEMMERMAN
Christine DEFRAIGNE
Patrik VANKRUNKELSVEN
Olga ZRIHEN
Josy DUBIÉ
Freya PIRYNS.